Henryk Stażewski i dyskurs o racjonalizmie

Wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria Piekary

Kurator: Włodzimierz Nowaczyk
Fotografie: Zygmunt Gajewski, Agnieszka Serbińska
Projekt graficzny: Jacek Zdybel

2003