MARIA PINIŃSKA-BEREŚ. IMAGINARIUM OF CORPOREALITY

Publisher: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria Piekary

Curator: Cezary Pieczyński
Texts by Izabela Kowalczyk, Andrzej Kostołowski, Jerzy Hanusek
Translated by Szymon Nowak
Edited by Anna Borowiec, Magdalena Piłakowska
Photographs by Marek Gardulski, Zygmunt Gajewski, archiwum rodziny
Graphic design and typesetting by Ryszard Bienert
ISBN 978-83-61270-37-9

2012