MARIA PINIŃSKA-BEREŚ. IMAGINARIUM CIELESNOŚCI

Wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria Piekary

Kurator: Cezary Pieczyński
Teksty: Izabela Kowalczyk, Andrzej Kostołowski, Jerzy Hanusek
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Redakcja: Anna Borowiec, Magdalena Piłakowska
Fotografie: Marek Gardulski, Zygmunt Gajewski, archiwum rodziny
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert
ISBN 978-83-61270-37-9

2012