A CLEAR VISION IN ENCHANTMENT – FANGOR / NOWACKI

Publisher: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria PiekaryCurator: Cezary Pieczyński
Text by Marta Smolińska
Photographs by Agata i Erazm Ciołkowie, Zygmunt Gajewski, Peter Gruchot, Marek Szykom
Graphic design: Jacek Zdybel
Pages: 64
ISBN 978-83-61270-26-3

2011