KATALOG: Julian Boss-Gosławski. Cały ten złom

WYDAWCA:

PARTNER:

TEKSTY: Anna Borowiec, Monika Czerobska-Witek
REDAKCJA: Magdalena Piłakowska
TŁUMACZENIE: Szymon Nowak
FOTOGRAFIE: Zygmunt Gajewski, Wojciech Idźkowski, Witold Przymuszała, DESA Unicum, Monika Czerobska-Witek, archiwum rodzinne
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: Ryszard Bienert
ISBN 978-83-964752-0-6
PATRONAT MEDIALNY:


Bardzo dziękujemy za pomoc w realizacji niniejszego projektu
Pani Renacie Gostyńskiej
Państwu Darii i Marcinowi Rozmarynowiczom
Pani Izie Rusiniak, DESA Unicum

Za pomoc w przygotowaniu publikacji i wystawy dziękujemy
Muzeum Narodowemu w Poznaniu, a w szczególności Dyrektorowi Tomaszowi Łęckiemu i Ewie Hornowskiej
Uniwersytetowi Artystycznemu im. M. Abakanowicz w Poznaniu, Rektorowi prof. dr hab. Wojciechowi Horze oraz dr Annie Borowiec


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego


Katalog Julian Boss-Gosławski. Cały ten złom jest dopełnieniem wystawy o tym samym tytule, zrealizowanej w dniach 19.08 – 07.10.2022 w Galerii Piekary.