KATALOG: Alfred Lenica. Plamy na niebie i ziemi

WYDAWCA:

PARTNER:

TEKSTY: Anna Borowiec, Anna Budzałek, Piotr Słodkowski

REDAKCJA: Magdalena Piłakowska

TŁUMACZENIE: Szymon Nowak

FOTOGRAFIE: Zygmunt Gajewski, Piotr Hrehorowicz

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: Ryszard Bienert

ISBN 978-83-954750-9-2

PATRONAT MEDIALNY:


Za pomoc w przygotowaniu wystawy i niniejszej publikacji dziękujemy gorąco Panu Grzegorzowi Królowi.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i środków budżetowych Miasta Poznania


Katalog Alfred Lenica. Plamy na niebie i ziemi jest dopełnieniem wystawy o tym samym tytule, zrealizowanej w dniach 27.05-05.08.2022 w Galerii Piekary.