Leszek Knaflewski. Knaf’s Not Dead

Publikacja wydana przy okazji wystawy.

Organizator i wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria Piekary

Kurator: Cezary Pieczyński
Tekst: Jarosław Lubiak
Redakcja: Emilia Chorzępa, Magdalena Piłakowska
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Fotografie: Zygmunt Gajewski, Andrzej Grabowski, Cezary Hładki, Aleksandra Ska, Daniel Koniusz, Krzysztof Kurłowicz, Konrad Smoleński, archiwum rodziny artysty
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert

© 2020 by Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Artyści, Autorzy