Wanda Gołkowska. Zmienność w międzyczasie

WYDAWCA: Fundacja 9/11 Art Space
PARTNER: Galeria Piekary, Galeria Sztuki Współczesnej ESTA

 

KURATOR: Cezary Pieczyński
TEKSTY: Jolanta Studzińska, Marta Smolińska, Wanda Gołkowska
REDAKCJA: Magdalena Piłakowska, Emilia Chorzępa
TŁUMACZENIE: Szymon Nowak, Magdalena Piłakowska
FOTOGRAFIE: Zygmunt Gajewski, Alicja Kielan, Remi Urant
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: Ryszard Bienert

2019

PATRONAT MEDIALNY: Artinfo.pl, Contemporary LYNX, Magazyn SZUM

    

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


W publikacji znajdują się teksty Jolanty Studzińskiej i Marty Smolińskiej. Publikacja dodatkowo urozmaicona została cytatami z notatek Wandy Gołkowskiej, dającymi wgląd w zaplecze intelektualne artystki oraz zakres jej inspiracji. Jolanta Studzińska odnosi się do tytułu wystawy i publikacji – „zmienność w międzyczasie” – i na tym buduje możliwą perspektywę rozumienia  twórczości Gołkowskiej. Marta Smolińska odwołuje się w kontekście wybranych prac Gołkowskiej do kategorii nieczytelności, co, przewrotnie, pozwala wydobyć potencjał znaczeniowy prac. Oba teksty zostały przetłumaczone na język angielski.

Dużym atutem niniejszego wydania jest też z pewnością warstwa ilustracyjna, pozwalająca zapoznać się czytelnikowi z dziełami Wandy Gołkowskiej.