Maciej Haufa. Kreska do sztuki, słowa na wiatr

WYDAWCA: Galeria Piekary
PARTNER: Fundacja 9/11 Art Space

  

TEKSTY: Maciej Haufa, Jarosław Kozłowski
KURATORZY (wystawy marzec-kwiecień 2017): Wojciech Gorączniak, Jarosław Kozłowski
REDAKCJA: Emilia Chorzępa, Magdalena Piłakowska
TŁUMACZENIE: Szymon Nowak
FOTOGRAFIE: Wojciech Gorączniak, archiwum artysty
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: Ryszard Bienert

2018


Jest to przede wszystkim jedyna w tej chwili publikacja o twórczości Macieja Haufy, artysty związanego z poznańskim środowiskiem akademickim, lecz pod względem samej twórczości bliżej nieznanego.

Publikacja została zatem pomyślana jako próba usystematyzowania wiedzy na temat tego artysty, co czyni Jarosław Kozłowski w swoim tekście POZA KONFORMIZMEM. O postawie i sztuce Macieja Haufy. W książce znajduje się także przedruk teoretycznego tekstu Macieja Haufy pt. Kreska do sztuki a słowa na wiatr, który przybliża sposób myślenia tego artysty o sztuce. Oczywiście teksty tłumaczone są również na język angielski.

Świetne uzupełnienie tekstów stanowią liczne, i wcześniej niereprodukowane prace artysty.