Józef Robakowski: Baczność! Wysokie napięcie!

Publikacja wydana przy okazji wystawy.


Organizator i wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria Piekary

Kurator: Cezary Pieczyński
Teksty: Józef Robakowski, Marta Smolińska, Filip Lipiński
Redakcja: Magdalena Piłakowska, Emilia Chorzępa
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Fotografie: Zygmunt Gajewski, archiwum artysty
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert

© 2018 by Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Artyści, Autorzy