Godzina trzech wiedźm

wernisaż: 6.10.2016, godz. 18:00
wystawa czynna do 10.11.2016

ARTYSTKI i ARTYŚCI: Olga Baszuro, Lonia Kaniuk, Marta Knaflewska, Natalia Kuszewska & Nadia Kuszewska, Dawid Marszewski, Kinga Mistrzak, Justyna Orłowska, Uladzimir Pazniak, Paulina Piórkowska, Julia Popławska, Anna Raczynski, Lidia Sapińska, Martyna Szwinta

KURATORZY: Mikolaj Iwański, Rafał Jakubowicz, Andrzej Wasilewski

Organizator:

Fundacja 9/11 Art Space

miejsce i partner:

Galeria Piekary
ul. Św. Marcin 80/82
CK Zamek, Dziedziniec Różany


Tak ponurego dnia i tak pięknego,
Jak żyję, nigdy jeszcze nie widziałem.

Tytułowe określenie zaczerpnięte z szekspirowskiej klasyki trafiło pod skromne strzechy nadwiślańskich inwestorów w czasie ostatniej hossy zakończonej w 2008 roku. Rozpaleni wizjami pokaźnych zysków nie mieli świadomości, że uczestniczą w bardzo iluzorycznej grze opartej na wyjątkowo słabych podstawach. „Godzina trzech wiedźm” to moment, gdy na rozwiniętych rynkach wygasają serie instrumentów pochodnych i dokonywane są mniej lub bardziej udolne próby manipulacji kursami indeksów. To klasyczna godzina cudów, gdy rynek szuka nowego kierunku.

W oryginale trzy wiedźmy nawiedzają Makbeta przepowiadając mu przyszłość, w której obejmie upragnioną koronę. Wiedźmy są istotami posiadającymi moc karania ludzi i wymierzania im sprawiedliwości, choć nie do końca przewidywalnymi i godnymi zaufania. „W 2008 r. skończył się – pisał Andrzej Turowski w manifeście pt. Sztuka, która wznieca niepokój (2012) – sen o rozkoszy w globalnej wiosce krążącego kapitału. To wówczas, jak twierdzą ekonomiści, pierwszy raz w nowoczesnym świecie, i na taką skalę, zbiegł się dający o sobie znać już od pewnego czasu kryzys finansowy, z ponawiającym się na spekulacyjnym rynku paliw kryzysem energetycznym i przekraczającym teraz granice Trzeciego Świata – kryzysem żywnościowym. W konsekwencji zapaść ekonomiczna pociągnęła za sobą impas społeczny, objawiający się niespotykanym od dawna bezrobociem, pogłębieniem biedy na całym świecie i wzrastającą nierównością między ludźmi”. Trwający od 2008 roku kryzys, który przerodził się w sytuację długotrwałej stagnacji generującej coraz większe koszty społeczne i polityczne to przeciągnięty do granic niemożliwości moment zawieszenia. Winni nie zostali ukarani, nie widać idei, która    w myśl keynesowskiego rozpoznania obejmie realną władzę.

„Puste obietnice neoliberalizmu – pisała Jane Hardy w książce pt. Nowy polski kapitalizm (2010) – porwały zwykłych ludzi – od supermarketów po kopalnie, szpitale, szkoły i fabryki – do walki z nierównościami w zakładach pracy, społecznościach i społeczeństwie jako takim”. Wydarzenia 2008 roku rozbiły, zdaniem Hardy, zadufanie globalnej klasy rządzącej, przekonanej dotąd, że jest w stanie poradzić sobie z niedostatkami systemu. Skłoniły one również artystów do zajęcia bardziej wyrazistych postaw, nawet jeśli oznaczają one, w konsekwencji, opuszczenie pola sztuki i zajęcie pozycji bliskich aktywizmowi. W praktyce artyści nierzadko przejmują sprawdzone strategie oporu wykorzystywane przez aktywistów, które okazują się skuteczne również na gruncie sztuki. Po 2008 roku w różnych częściach świata pojawiły się oddolne ruchy protestu, których cele są w wielu punktach zbieżne. Jak pisała Hardy: „Pojawiła się teoretyczna i polityczna alternatywa, wedle której ludzkie szczęście, dobrostan i indywidualność mogą się realizować jedynie w społeczeństwie wolnym od wyzysku i opresji”.

Na wystawie w Galerii Piekary pokazane zostaną zdecydowanie „nierynkowe” prace dotykające w większości różnych aspektów ekonomii, przede wszystkim w wymiarze codziennych zmagań z turbo-neoliberalną rzeczywistością potransformacyjnej Polski po kryzysie 2008 roku (m. in. problemy emigracji zarobkowej, prekarnego zatrudnienia, antyspołecznej polityki mieszkaniowej, ale także traumatycznej niemożności odnalezienia się w bezwzględnej rzeczywistości i wynikającej z tego depresji, instrumentalnego, nastawionego na zysk traktowania istot nieludzkich), gdzie zawodzi konwencjonalny język ekonomii neoklasycznej, obciążony całym zestawem kłopotliwych stereotypów i skojarzeń. Wypowiedzi młodych artystów – studentów_ek oraz absolwentów_ek Akademii Sztuki w Szczecinie, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (Pracowni  Sztuki w Przestrzeni Społecznej) – to głos, który wybiega daleko poza wspomniane ograniczenia i stawia pytania z którymi w najbliższej przyszłości będą musieli się boleśnie skonfrontować architekci polskiego kapitalizmu oraz ich apologeci, nadal ślepo wierzący w głoszone ponad 25 lat temu idee.


Olga Baszuro (ur. 1991 r. w Elblągu)

W 2015 roku ukończyła studia licencjackie w Akademii Sztuki w Szczecinie. Dyplom obroniła w Pracowni Malarstwa prof. Wojciecha Łazarczyka, natomiast aneks z Grafiki multimedialnej w Pracowni Komunikacji Wizualnej prof. Waldemara Wojciechowskiego. Obecnie studentka V roku malarstwa na Akademii Sztuki w Szczecinie.

Lonia Kaniuk (ur. w 1988 r.)

Absolwentka Grafiki i Multimediów szczecińskiej Akademii Sztuki. Studiowała również Wzornictwo i Projektowanie graficzne na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Główny obszar działań artystki to realizacje fotograficzne i filmowe. Brała udział w takich wystawach zbiorowych jak: Widmowa gęstość mocy w Galerii BWA w Gorzowie Wielkopolskim (2015), Punkt wyjścia w Offmarina (2013), Shall und rauch w Zonie Sztuki Aktualnej (2011), Introspekcja w Muzeum Narodowym, oddział Sztuki Współczesnej w Szczecinie (2011). Wystawa indywidualna Przemiana materii prezentowana była w Galerii MISIETUPODOBA w Szczecinie (2010).

Marta Knaflewska (ur. 1991 r. Poznaniu)

Studentka Multimediów w Szczecińskiej Akademii Sztuki. Zajmuje się przede wszystkim cyfrową manipulacją dźwięku i obrazu. Od kilku lat współpracuje z niezależnym Teatrem Automaton, tworząc muzykę pod spektakle. Skomponowała m. in.: muzykę w ramach VI edycji poznańskiego Festiwalu Wiosny Seminaria Immanentnej Wiosny w O. T. Maski w Poznaniu (2011), koncert Nowa Klasyka Tomasz Sikorski – in Memoriam w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (2015), spektakl baletowy Objawienia i Herezje w Teatrze Wielkim w Poznaniu (2015), Early Works w Galerii Terminal 08 w Gorzowie (2016), WIDMA Z. w Galerii Collage w Domu Kultury w Zelowie (2016).

Nadia Kuszewska (ur. 2005 r.)

Uczennica V klasy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego (szkoły podstawowej). Śpiewa w Chórze Dziewczęcym Doroty Wojnowskiej oraz gra na pianinie.

Natalia Kuszewska (ur. 1980 r.)

Absolwentka studiów licencjackich w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, gdzie dyplom z Grafiki wielowymiarowej obroniła z wyróżnieniem (2013). Studentka II roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Uczestniczyła w wystawach zbiorowych: Posters for the Poster w Kornschütte w Lucernie (2011), Higiena w Galerii R+ w Akademii Sztuki w Szczecinie (2015), Wstręt w Centrum Amarant w Poznaniu (2015) oraz Galerii Nie Zastawiać w Katowicach (2016).

Dawid Marszewski (ur. 1991 r.)

Absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Pracę dyplomową obronił na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Janusza Marciniaka oraz w pracowni prof. Andrzeja Pepłońskiego (2016), która otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie Najlepszych Dyplomów Uczelni Artystycznych ArtNoble. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezesa Rady Ministrów, Rektora UAP. Zdobywca nagrody artystycznej ExkluzivPrize2013 magazynu „Exkluziv”. Otrzymał wyróżnienie honorowe na Międzynarodowym Triennale Mediów Cyfrowych. Nominowany do Ogólnopolskiej Nagrody Artystycznej Nowy Obraz – Nowe Spojrzenie. Finalista Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 8. Jego prace pokazywane były między innymi w UP Project Space w Berlinie, Shanghai Normal University, Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, Błękitnym Wieżowcu w Warszawie, Galerii Szara Kamienica w Krakowie, BWA w Gorzowie Wlkp.

Kinga Mistrzak (ur. 1986 r.)

Absolwentka Kognitywistyki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010) oraz Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2013), a także studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2015). Otrzymała wyróżnienie honorowe w konkursie 8. Festiwalu IN OUT za film Droga do gwiazd (Gdańsk, 2014). Uczestniczyła w warsztatach dla studentów i absolwentów europejskich uczelni artystycznych Urban Fabric 2 A Paradox Student Field Project, w ramach których przygotowała, w międzynarodowym zespole, projekt wystawy sztuki w przestrzeni miasta Cork (Cork, Irlandia, 2011). Brała udział w wystawach: Ciało zbiorowe w Galerii BWA w Zielonej Górze (2011), Twórca jest niezależny wtedy gdy sam finansuje swoją działalność w Fundacji Bęc Zmiana w Warszawie (2011), w Intermedialnym Festiwalu Sztuk North-East-South-West w Poznaniu (2012), wystawie Startpoint: Prize For Emerging Artists w Centrum Sztuki Współczesnej DOX w Pradze (2013), BIO_GRAFIE, w 8. Festiwalu IN OUT w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku (2014) czy Przeglądzie Sztuki SURVIVAL we Wrocławiu (2016). Jest autorką indywidualnej wystawy Muzeum Psów w Galerii Siłownia w Poznaniu (2013).

Justyna Orłowska (ur. 1988 r.)

Absolwentka kierunku Intermedia na Wydziale Rzeźby i Intermediów, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie zrealizowała pracę dyplomową Postrzyżyny (2014). Zajmuje się wideo, fotografią, instalacjami multimedialnymi, bioartem, performance’em oraz ilustracją. Interesują ją działania zarówno postkonceptualne, jak i sztuka zaangażowana. Tematykę swoich działań opiera na inspiracjach z życia codziennego, szczegółach często niedostrzeganych lub zapomnianych. Remiksując ze sobą różne media tworzy nowe konteksty i formy. Otrzymała wyróżnienie honorowe za performance Oczyszczenie na 8 Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko w Słupsku/Ustce (2015), I Nagrodę Grand Prix w konkursie Digital Art Now na Międzynarodowym Festiwalu Digital_ia 14 w Szczecinie (2014), a także Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.

Uladzimir Pazniak (ur. 1985 r. w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej)

Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie. Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski w 2012 roku. W 2016 roku uzyskał tytuł magistra sztuki na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. W swojej praktyce artystycznej używa takich mediów jak: rzeźba, rysunek, performance i wideo.

Paulina Piórkowska (ur. 1995 r.)

Studentka III roku studiów licencjackich na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Laureatka Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy (2016). Otrzymała wyróżnienie w II edycji konkursu indywidualnego To MY tworzymy Świat, organizowanego przez Canon Polska (2016). Brała udział w wystawach: poplenerowej organizowanej przez Ogólnopolską Płaszczyznę Współpracy Akademickiej (OPWA) w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2015), Re-akcje w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Gdańsku (2016), Młodzi widzą w Teatrze Nowym w Warszawie(2016) oraz Bezdomna Ziemia zorganizowanej w ramach Dni Lokatorskich w Centrum Społecznym Kowalska 7 w Lublinie (2016). Autorka projektu kolektywno-kuratorskiego STAN we współpracy z Opolskim Projektorem Animacji i Kultury w Opolu (2016).

Julia Popławska (ur. 1991 r.)

Absolwentka Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2016). Jej film Bo jak się mocno czegoś chce (2013) prezentowany był na wystawie Oblicze dnia. Koszty społeczne w Polsce po 1989 roku w Kinie Światowid w Nowej Hucie (obecnie Muzeum PRL-u), w ramach ARTBOOM Festival w Krakowie, towarzyszył również kilku dyskusjom – m. in. zorganizowanej przez Galerię Miejską Arsenał w Poznaniu oraz Redakcję Krytyki Politycznej w Warszawie, a także w Anarchistycznym Klubie/Księgarni Zemsta w Poznaniu. Artystka uczestniczyła w XV edycji Festiwalu Interakcje w Piotrkowie Trybunalskim (2015) oraz w wystawie Oddział ratunkowy w UP Project Space w Berlinie (2015). Jest również autorką indywidualnej wystawy Diagnosis w UP Project Space w Berlinie (2016). Brała udział w wystawie Młodzi widzą w Tetrze Nowym w Warszawie (2016).

Anna Raczynski (ur. 1986 r.)

Absolwentka studiów magisterskich na University of Exeter w Anglii (2011) ufundowanych przez South West Screen oraz absolwentka Wydziału Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2013). Jednym z głównych obszarów jej zainteresowań jest film dokumentalny oraz sztuka audio i wideo. W swoich pracach bada relacje między sferą wizualną i dźwiękową oraz ich tematyką, która często dotyczy tożsamości, przestrzeni życia i miejsca pracy oraz komunikacji i technologii. W ramach programu Rezydenci w Rezydencji realizowanego przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zrealizowała, wspólnie z Karoliną Raczynski, wystawę The Location Tells the Story (2014). Uczestniczyła w wystawie Młodzi widzą w Teatrze Nowym w Warszawie (2016) oraz na Festiwalu Survival we Wrocławiu (2016). Jej filmy emitowane były w TVP, a także prezentowane na stronie BBC Film Network – platformie internetowej prezentującej nową brytyjską kinematografię.

Lidia Sapińska

Absolwentka kierunków Projektowanie graficzne na Akademii Sztuki w Gdańsku oraz Multimedia. W obrębie zainteresowań artystki znajdują się performance, instalacja i sztuka wideo, ale także klasyczne media jak malarstwo i ilustracja. W swoich pracach podejmuje wątki społecznych relacji, płci społeczno-kulturalnej i seksualności. Artystka zawsze podejmuje próbę dialogu z tematami, które ją nurtują lub oburzają.

Martyna Szwinta (ur. 1987 r. w Krakowie)

Absolwentka kierunku Multimedia na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Dyplom magisterski (nie)obecność zrealizowała w pracowni dr hab. Andrzeja Wasilewskiego. Swoje zainteresowanie emocjonalnością ludzi i zwierząt oraz relacjami powstającymi pomiędzy nimi przenosi na działalność artystyczną. Specjalizuje się w pracach typu obiekt i environment. Brała udział w 7. Triennale Młodych Kunszt w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2015) oraz w wystawach 50/50/50 w BWA w Kielcach (2016), Relacje Odwrotne w BWA w Gorzowie Wielkopolskim (2015), Inny Świat w BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim (2016) czy Orońsko. 17 km w linii prostej w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu (2016). Zajęła 23 miejsce w Kompasie Młodej Sztuki „Rzeczpospolitej” w roku 2015. Jej praca znajduje się w Kolekcji CRP w Orońsku.


Dofinansowano ze środków Miasta Poznania

Patronat i matronat medialny:


Współpraca:

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej, Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie