Leszek Knaflewski. Przedmowa

25.11.2011-13.01.2012

organizator: Fundacja 9/11 Art Space

partner: Galeria Piekary

Najnowszy projekt Leszka Knaflewskiego przygotowany dla Galerii Piekary nosi tytuł ,,Przedmowa” i dotyczy traumatycznych doświadczeń młodego człowieka w kontakcie z systemem edukacji w Polsce. Szczególnie dotyczy to szkół sportowych i muzycznych, które mają poszerzony profil działania wynikający z specyfiki kierunku kształcenia. Nadmierna ilość prób i treningów oraz presja płynąca od niespełnionych nauczycieli i rodziców prowadzi do powstania blokad psychofizycznych, które prowadzą do znienawidzenia i zaniechania uprawiania wybranej dyscypliny. Publiczna prezentacja efektów wielomiesięcznych starań, konfrontacja z rówieśnikami i publicznością staje się niezwykle ciekawym obszarem dla refleksji na temat nietrafionych wyborów życiowych i ich następstw.

Artysta włącza się w swoim najnowszym projekcie w dyskusję nad współczesnym systemem kształcenia na uczelniach artystycznych, dogłębnie analizując jego mechanizmy. Proponuje refleksję nad szczególnym polem edukacyjnym, jakim jest kształcenie artystyczne, wymagające od uczniów wyjątkowych zdolności, które jeśli zostaną umiejętnie wydobyte, przekształcają ich w artystów. Proces ten jednak, podobnie jak inne, może przybrać formę nacisku i presji. Celem wystawy będzie wydobycie i ujawnienie traumatycznych doświadczeń związanych z systemem edukacji przez zaproponowanie refleksji artystycznej skupionej na mechanizmach psychicznych występujących u uczniów szkół muzycznych i sportowych. Z jednej strony, instalacja składać będzie się z ażurowego pomieszczenia, będącego rodzajem pokoju ćwiczeń, który w rzeczywistości przypomina zazwyczaj klaustrofobiczne, miniaturowe miejsce, wewnątrz którego odbywa się proces edukacji muzycznej. W realizacji Knaflewskiego dojdzie do swoistego przekształcenia, bo skonstruowane przez artystę wnętrze będzie otwarte, choć nie do końca bezpieczne. Presja wywierana na ucznia w toku nauki, potęgowana przez poczucie osaczenia przestrzeni pokoju ćwiczeń, zostanie tutaj obnażona przez zainstalowanie kolców na krawędziach pomieszczenia. Z drugiej strony, ekspozycję uzupełniać będzie film, w którym wystąpią uczniowie szkoły muzycznej – rzeczywiści uczestnicy współczesnego systemu kształcenia, którego analizie poświęcony jest najnowszy projekt artysty. Celem realizacji Leszka Knaflewskiego będzie zatem zarówno wydobycie, jak i ujawnienie traumatycznych doświadczeń związanych z systemem edukacji przez zaproponowanie refleksji artystycznej poświęconej problemowi przysposabiania uczniów do odgrywania roli artysty, zdobywania przez nich konkretnych umiejętności w procesie nieustannych ćwiczeń, powtarzających się czynności, które opanowują całkowicie ich dzieciństwo.