Maciej Kozłowski. Prosta historia

Wydawca: Galeria Piekary, Poznań

Kurator: Przemysław Jędrowski
Tekst: Przemysław Jędrowski
Redakcja: Anna Jaworska
Tłumaczenie: Katarzyna Matschi
Projekt graficzny: Maciej Kozłowski
Ilość stron: 38
Rok wydania: 2007