Graphic Craftsmanship of an Expressionist. Linocuts and Drawings by Stefan Szmaj (1893-1970)

Publisher: Galeria Piekary / Verbum Sp. z o.o.
Partner: Fundacja 9/11 Art Space

    

Text by Agnieszka Salamon-Radecka
Translated by Szymon Nowak
Edited by Magdalena Piłakowska, Adrianna Sołtysiak
Photographs by Zygmunt Gajewski, Maciej Żywolewski, archiwum rodziny
Graphic design and Typesetting Ryszard Bienert
Pages: 136
ISBN 978-83-933584-8-9

2014