ANTONI STARCZEWSKI. ARTIST AND THE UNIVERSE

Publisher: Fundacja 9/11 Art Space
Partner: Galeria Piekary

Text by Sebastian Dudzik
Translated by Szymon Nowak
Edited by Magdalena Piłakowska, Adrianna Sołtysiak
Photographs by Zygmunt Gajewski, Sebastian Dudzik, Jarosław Bikiewicz, archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi, archiwum Galerii 86, archiwum Muzeum Architektury we Wrocławiu, archiwum Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, archiwum Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
Projekt graficzny i skład: Mirosław Pawłowski
Pages: 376
ISBN 978-83-934072-6-3

Media patronage: artinfo.pl, Exit

The project co-founded by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland