Painting as a Cold Medium

Publisher: Piekary Gallery

Curators: Kamil Kuskowski, Jarosław Lubiak
Artists: Agata Bogacka, Rafał Bujnowski, Dominik Lejman, Robert Maciejuk, Jarosław Modzelewski, Zbigniew Rogalski, Jadwiga Sawicka
Text by Jarosław Lubiak: „Malarstwo jako zimne medium”
Design by Monika Jerzyk
Pages: 26

2005